Moduli naprednog strateškog HR programa

BUDŽETIRANJE LJUDSKIH RESURSA

Ovaj modul, zajedno sa strategijom ljudskih resursa je ključan za efikasno upravljanje organizacijom. Modul upućuje u koncepte i alate vezane za budžetiranje u HR-u, te ćete naučiti kako strateški planirati, kontrolirati troškove i optimizirati alokaciju resursa. Kroz praktične primjere i interaktivne vježbe, modul će vam pružiti konkretne vještine koje ćete moći primijeniti u svojoj organizaciji.

Ciljevi modula:

 • Steći temeljno razumijevanje svih aspekata budžetiranja u kontekstu ljudskih resursa.

 • Naučiti kako kontrolirati troškove ljudskih resursa kako bi se očuvala financijska stabilnost organizacije.

 • Naučiti kako planirati potrebne resurse za različite HR aktivnosti, uključujući regrutaciju, edukaciju i razvoj, te beneficije.

 • Istražit ćete kako identificirati i optimizirati troškove, što će pomoći u efikasnijem upravljanju budžetom.

 • Cilj je naučiti kako donositi odluke na temelju budžeta i financijskih podataka

 • Kako koristiti budžetiranje kako bi se planirao rast i razvoj organizacije kroz upravljanje ljudskim resursima.

 • Imat ćete priliku praktično primijeniti alate te razmijeniti iskustava s drugim profesionalcima.

Kome je namijenjen modul:

HR profesionalcima, bez obzira na nivo iskustva, koji žele unaprijediti svoje vještine u budžetiranju i financijskom upravljanju ljudskim resursima, Menadžerima koji su odgovorni za upravljanje ljudskim resursima u svojim organizacijama, osobama koje se bave financijama, a žele razumjeti specifičnosti budžetiranja ljudskih resursa.

izaberi modul

STRUKTURIRANJE PLAĆA I KOMPENZACIJA

Modul u kojem je objašnjena teorija, ali i primjeri iz prakse kako uvesti strukturiranje plaća u svakoj organizaciji, modul u kojem ćete dobiti alate i znanje za razvoj pravednih, konkurentskih i održivih struktura plaća.

Cilj ovog modula da postanete stručnjak za strukturiranje plaća i kompenzaciju u organizaciji. Nakon modula, biti ćete sposobni razviti i implementirati efikasne i pravične strukture plaća koje podržavaju ciljeve organizacije i motiviraju zaposlene.

Ciljevi modula:

 • Razumijevanje značaja strukturiranja plaća i kompenzacija u privlačenju, motivaciji i zadržavanju zaposlenika.

 • Razumjeti značaj procesa analize poslova kako bi se odredili relevantni faktori za određivanje nivoa plaća.

 • Naučit ćete kako kreirati konkurentske plaće i beneficije koje odražavaju tržišne uvjete i budžetska ograničenja organizacije.

 • Spoznat ćete značaj principa pravednosti i transparentnosti u strukturiranju plaća kako bi se izbjegle nejednakosti i nesrazmjernosti.

 • Obuhvatiti ćemo zakonodavne i etičke aspekte strukturiranja plaća, uključujući pravila o jednakom plaćanju.

 • Praktična primjena kroz vježbe i studije slučaja kako bi odmah to mogli primijeniti u svojoj organizaciji

Modul je namijenjen:

Svim poduzetnicima, specijalistima u financijama i odjelima za upravljanje ljudskim resursima, konzultantima i svima koji žele poslovati u skladu sa zakonom.

izaberi modul

EMPLOYEE EXPERIENCE

Želite razumjeti važnost i implementirati strategije za poboljšanje Employee Experience (iskustva zaposlenih) u svojoj organizaciji, ovaj modul će vam pružiti priliku da dublje istražite koncept Employee Experience i naučite kako ga učinkovito primijeniti za ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Ciljevi modula:

 • Dobit ćete temeljno razumijevanje koncepta Employee Experience, uključujući sve aspekte koji oblikuju iskustvo zaposlenih u organizaciji.

 • Cilj modula je naučiti kako stvoriti radno okruženje koje potiče zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih te kako to pozitivno utjecati na njihovu produktivnost.

 • Istražiti ćemo strategije za smanjenje fluktuacije i zadržavanje ključnih talenata putem boljeg upravljanja njihovim iskustvom u organizaciji.

 • U praktičnom dijelu upoznat ćete praktične alate i tehnike za prikupljanje povratnih informacija od zaposlenika, analizu podataka te implementaciju promjena kako bi se poboljšalo Employee Experience.

 • Spoznat ćete kako pozitivno iskustvo zaposlenih doprinosi kreativnosti, inovaciji i razvoju boljih poslovnih praksi.

 • Dobiti ćete smjernice kako implementirati promjene i pratiti napredak u upravljanju Employee Experience u svojoj organizaciji.

Kombinacija teorije i prakse pružiti će vam konkretne alate i strategije koje možete primijeniti u svojim organizacijama. Kroz interaktivne vježbe, diskusije i studije slučaja, razvit ćete vještine potrebne za stvaranje pozitivnog Employee Experience i ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

Modul je namijenjen: liderima i managementu na svim razinama, zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji žele razvit vještine potrebne za stvaranje pozitivnog Employee Experience u svojoj organizaciji.

izaberi modul

DESIGN THINKING

Ovaj dinamični modul ima za cilj uvesti vas u svijet Design Thinkinga i kako ga primijeniti u kontekstu ljudskih resursa (HR). Inspirirat će vas da promišljate o HR procesima na inovativan način i pružiti vam alate i strategije kako bi bolje pristupili rješavanju problema koji se fokusiraju na razumijevanju i poznavanju zaposlenika, a u kontekstu HR-a.

Design Thinking stavlja zaposlenike u središte procesa. Ovaj pristup pomaže da se dublje razumiju potrebe, želje i izazovi zaposlenih, što omogućava bolje prilagođavanje HR programa i procesa.

Ciljevi modula:

 • Steći ćete temeljno razumijevanje koncepta Design Thinkinga i kako se primjenjuje u HR-u.

 • Cilj je naglasiti važnost postavljanja zaposlenika u središte HR procesa i politika.

 • Modul će vas potaknuti na kreativno razmišljanje i inovacije u pristupu rješavanju problema vezanih uz zaposlenike.

 • Naučit ćete kako oblikovati HR procese i politike kako bi poboljšali korisničko iskustvo zaposlenih.

 • Cilj je naučiti kako primjenom Design Thinkinga HR procesi mogu biti brže iterirani i poboljšani.

 • Implementacija Design Thinkinga u praksu, uz praktične smjernice o tome kako primijeniti principe Design Thinkinga u svojim organizacijama.

Modul će: inspirirati HR profesionalce da preispitaju svoje procese i politike kako bi ih uskladili s potrebama i željama zaposlenika. Menadžeri i lideri će bolje razumjeti kako HR procesi mogu utjecati na uspjeh organizacije. Modul je namijenjen svima koji žele doprinijeti stvaranju pozitivnog i inovativnog radnog okruženja.

izaberi modul

STORYTELLING

U današnjem svijetu uspješno vođenje ljudi zahtijeva mnogo više od pukog poznavanja pravila, procesa i propisa. Potrebno je imati sposobnost prenijeti svoju viziju, motivirati zaposlenike i stvoriti pozitivnu radnu kulturu. Upravo zato je storytelling postao jedna od ključnih vještina za vođenje uspješnih timova.

Naučite koristiti ovaj moćan alat za komunikaciju, motivaciju i obuku.

Tijekom modula biti će vam dostupni primjeri uspješnih priča, a također ćete imati priliku sami stvoriti priču koju možete odmah implementirati u radu vaše organizacije.

Ciljevi modula:

 • upoznati polaznike s upotrebom storytellinga u ključnim područjima kao što su zapošljavanje, uvođenje u posao, interni razvoj zaposlenika, employer branding i motivacija zaposlenika.

 • kako prenijeti vrijednosti, misiju i kulturu kompanije na način koji će zaposlenima biti inspirativan i motivirajući. Povećanje angažiranosti zaposlenika kroz priče koje emocionalno angažiraju i pomažu zaposlenicima da se bolje povežu sa svojom organizacijom..

 • Kako na efikasan način prenijeti informacije o politikama i procedurama unutar organizacije. Umjesto suhoparnog nabrajanja pravila, priča može ilustrirati situaciju i pokazati kako se politika primjenjuje u stvarnom životu.

 • Kako privući talentirane kandidate kroz dijeljenje inspirativnih priča o uspjehu zaposlenika i pružiti kandidatima bolji uvid u kulturu i vrijednosti kompanije.

 • Kako primijeniti storytelling u onboardingu o kulturi i vrijednostima organizacije. Ovo pomaže novim članovima tima da se brže uklope i bolje razumiju što organizacija predstavlja.

 • Kako ojačati veze između menadžera i zaposlenih kroz storytelling kao alat za komunikaciju s timovima.

Storytelling može biti moćan alat za rješavanje konflikata i problematičnih situacija unutar timova; za povećanje utjecaja HR-a, kako efikasnije komunicirati svoju ulogu i doprinos organizaciji; možete pokrenuti svoje kreativno razmišljanje i inovacije u pristupima što može dovesti do inovativnih rješenja. Upotreba storytellinga razvija liderske vještine komunikacije, vodstva i inspiracije.

Znanje ove vještine može vam pomoći da budete efikasniji u svojim poslovima i u odnosima s osobama koje vas okružuju.

Modul je namijenjen: managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji žele primijeniti najnovije prakse u upravljanju ljudima. 

izaberi modul
envelopephone-handsetchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram