Moduli naprednog strateškog HR programa

PEOPLE ANALYTICS

5. - 26.10.2023.

Ovaj modul ima za cilj pružiti učesnicima temeljno razumijevanje i praktične vještine iz područja People Analytics. Bolje ćete razumjeti zaposlenike i donositi odluke temeljem analiziranih podataka. Kroz interaktivne prezentacije, vježbe i studije slučaja, moći ćete naučiti kako prikupiti, analizirati i primijeniti podatke o zaposlenima kako bi optimizirali HR procese.

Između ostalog, People Analytics može pomoći u identifikaciji nepotrebnih troškova, kao što su visoke stope fluktuacije zaposlenih ili neefikasne selekcijske strategije, te omogućiti organizacijama da ih smanje.

Organizacije koje uspješno primjenjuju People Analytics mogu steći konkurentsku prednost privlačeći, zadržavajući i razvijajući najbolje talente.

Na osnovu analize podataka o zaposlenima, organizacije mogu preciznije planirati svoje budžete za ljudske resurse, uključujući troškove selekcije, edukacija i ostalih benefita.

Ciljevi modula:

 • Dobiti osnovno razumijevanje i korištenje koncepta People Analytics i njegovog značaja za organizacije.

 • Kako prikupljati i analizirati podatke o zaposlenicima tehnikama za prikupljanje i analizu podataka, uključujući podatke o performansama, zadovoljstvu zaposlenih i selekciji.

 • Kako donositi bolje odluke koristeći analitičke alate i tehnike u vezi selekcije, obuke, razvoja i zadržavanja zaposlenih.

 • Kako detektirati problem i pronaći rješenja koristeći analitike za identifikaciju problema u vezi s ljudskim resursima i razvoj efikasnih rješenja.

 • Naučiti ćete kako analiza podataka može doprinijeti povećanju produktivnosti i efikasnosti u organizaciji.

 • Kako vam analiza može pomoći da identificirate ključne faktore zadovoljstva zaposlenih i zadržavanja talenata.

 • Modul će pokazati kako pravilno primijenjena analitika može omogućiti organizacijama da ostvare konkurentske prednosti kroz efikasnije upravljanje zaposlenima.

Modul je namijenjen managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji žele naučiti kako uz alate, vještine i znanja potrebna za analizu podataka, donositi bolje poslovne odluke.

izaberi modul

STRATEGIJA LJUDSKIH RESURSA

2. - 23.11.2023.

Zajedno sa Budžetiranjem ljudskih resursa, poznavanje ovog modula je neophodno za postati strateškim voditeljem. Cilj ovog modula je da HR profesionalcima i menadžerima pruži razumijevanje i praktične vještine u razvoju i implementaciji HR strategije.

Učenje strategije ljudskih resursa pomaže HR profesionalcima da budu strateški partneri u organizaciji i da doprinesu ostvarivanju dugoročnih ciljeva. Ovo je ključno za postizanje konkurentske prednosti i dugoročnog uspjeha organizacije.

Ciljevi modula:

 • Razumijevanje zašto je HR strategija ključna za usklađenost s poslovnim ciljevima i za postizanje konkurentske prednosti.

 • Naučit ćete kako razviti HR strategiju koristeći analitički pristup i fokusirajući se na potrebe zaposlenih i organizacije.

 • Dobit ćete smjernice o tome kako pravilno alocirati ljudske i financijske resurse u skladu s definiranom HR strategijom.

 • Moći ćete bolje identificirati talente unutar organizacije i razvijati ih kako bi podržali strategijske ciljeve.

 • Naučit ćete kako razvijati HR strategiju koja je održiva i prilagodljiva promjenama u poslovnom okruženju.

 • Uz praktične primjere i primjenu, moći ćete razmijeniti mišljenja i ideje s HR profesionalcima.

Modul je namijenjen: svima onima koji žele postati strateški partneri u organizaciji, koji žele bolje razumjeti proces razvoja HR strategije i uspješno je implementirati radi ostvarivanja dugoročnih poslovnih ciljeva i konkurentske prednosti organizacije.

izaberi modul

BUDŽETIRANJE LJUDSKIH RESURSA

2. - 23.11.2023.

Ovaj modul, zajedno sa strategijom ljudskih resursa je ključan za efikasno upravljanje organizacijom. Modul upućuje u koncepte i alate vezane za budžetiranje u HR-u, te ćete naučiti kako strateški planirati, kontrolirati troškove i optimizirati alokaciju resursa. Kroz praktične primjere i interaktivne vježbe, modul će vam pružiti konkretne vještine koje ćete moći primijeniti u svojoj organizaciji.

Ciljevi modula:

 • Steći temeljno razumijevanje svih aspekata budžetiranja u kontekstu ljudskih resursa.

 • Naučiti kako kontrolirati troškove ljudskih resursa kako bi se očuvala financijska stabilnost organizacije.

 • Naučiti kako planirati potrebne resurse za različite HR aktivnosti, uključujući regrutaciju, edukaciju i razvoj, te beneficije.

 • Istražit ćete kako identificirati i optimizirati troškove, što će pomoći u efikasnijem upravljanju budžetom.

 • Cilj je naučiti kako donositi odluke na temelju budžeta i financijskih podataka

 • Kako koristiti budžetiranje kako bi se planirao rast i razvoj organizacije kroz upravljanje ljudskim resursima.

 • Imat ćete priliku praktično primijeniti alate te razmijeniti iskustava s drugim profesionalcima.

Kome je namijenjen modul:

HR profesionalcima, bez obzira na nivo iskustva, koji žele unaprijediti svoje vještine u budžetiranju i financijskom upravljanju ljudskim resursima, Menadžerima koji su odgovorni za upravljanje ljudskim resursima u svojim organizacijama, osobama koje se bave financijama, a žele razumjeti specifičnosti budžetiranja ljudskih resursa.

izaberi modul

OKR SUSTAVI

30.11. – 7.12.2023.

Želite naučiti kako pratiti učinkovitost vaših ljudi na brz i moderan način?

Želite upravljati svojim timom bez pretjerane administracije, papirologije i trošenja vremena?

Onda je OKR sustav ono što vam treba!

Dođite i saznajte na ovom modulu zašto je većina firmi zamijenila svoje godišnje zadavanje ciljeva i godišnje razgovore s ovim jednostavnim i odmah primjenjivim alatom u vođenju ljudskih resursa!

Novi, agilni način rada zahtijeva od poslodavaca veću fleksibilnost i spremnost na brze promjene i prilagodbe u procesima i načinima vođenja ljudi. U skladu s tim, OKR proces upravljanja radnim učinkom zamjenjuje tradicionalne pristupe poput jednogodišnjeg procesa zadavanja ciljeva, godišnjih razgovora i isplata bonusa. OKR okvir osmišljen je kako bi pomogao kompanijama da postave smislenije i ostvarive ciljeve, usklade timove prema zajedničkom cilju te osiguraju okvir za mjerenje napretka i uspjeha. Skraćenica OKR označava OBJECTIVES (ciljevi) i KEY RESULTS (ključni rezultati).

Cilj modula:

 • Upoznati polaznike s upotrebom OKR metodologije u praćenju radne učinkovitosti zaposlenika, kako bi se dosadašnji procesi prilagodili novim, zahtjevnijim generacijama zaposlenika. Tijekom modula, polaznici će se upoznati s najboljim praksama svjetskih i domaćih kompanija koje su uspješno implementirale OKR proces.

 • Naučit ćete kako koristiti OKR od samog početka, temeljeći se na viziji, misiji i strategiji kompanije.

 • Naučiti ćete kako postaviti jasne i inspirativne ciljeve usklađene sa strategijskim prioritetima organizacije.

 • Dobit ćete uvid u postavljanje mjerljivih ključnih rezultata koji su rezultat individualnih inicijativa zaposlenika.

 • Kako pratiti napredak prema postavljenim OKR-ovima i kako koristiti rezultate za pravilno upravljanje.

 • Nakon teoretskog dijela, imat ćete priliku primijeniti OKR metodologiju na studiju slučaja jedne kompanije te stjecati znanja i vještine za bolje razumijevanje prednosti ovakvog načina praćenja radne učinkovitosti unutar kompanije

 • U praktičnoj primjeni možete naučiti kako postaviti OKR-ove za sebe, svoje timove i organizaciju.

Modul je namijenjen: managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji se žele fokusirati na najvažnije ciljeve i aktivnosti, poboljšati poslovne rezultate, povećati produktivnost i ostvariti strategijske ciljeve.

izaberi modul

STRUKTURIRANJE PLAĆA I KOMPENZACIJA

11. – 18.1.2024.

Modul u kojem je objašnjena teorija, ali i primjeri iz prakse kako uvesti strukturiranje plaća u svakoj organizaciji, modul u kojem ćete dobiti alate i znanje za razvoj pravednih, konkurentskih i održivih struktura plaća.

Cilj ovog modula da postanete stručnjak za strukturiranje plaća i kompenzaciju u organizaciji. Nakon modula, biti ćete sposobni razviti i implementirati efikasne i pravične strukture plaća koje podržavaju ciljeve organizacije i motiviraju zaposlene.

Ciljevi modula:

 • Razumijevanje značaja strukturiranja plaća i kompenzacija u privlačenju, motivaciji i zadržavanju zaposlenika.

 • Razumjeti značaj procesa analize poslova kako bi se odredili relevantni faktori za određivanje nivoa plaća.

 • Naučit ćete kako kreirati konkurentske plaće i beneficije koje odražavaju tržišne uvjete i budžetska ograničenja organizacije.

 • Spoznat ćete značaj principa pravednosti i transparentnosti u strukturiranju plaća kako bi se izbjegle nejednakosti i nesrazmjernosti.

 • Obuhvatiti ćemo zakonodavne i etičke aspekte strukturiranja plaća, uključujući pravila o jednakom plaćanju.

 • Praktična primjena kroz vježbe i studije slučaja kako bi odmah to mogli primijeniti u svojoj organizaciji

Modul je namijenjen:

Svim poduzetnicima, specijalistima u financijama i odjelima za upravljanje ljudskim resursima, konzultantima i svima koji žele poslovati u skladu sa zakonom.

izaberi modul

EMPLOYEE EXPERIENCE

25.1. – 1.2.2024.

Želite razumjeti važnost i implementirati strategije za poboljšanje Employee Experience (iskustva zaposlenih) u svojoj organizaciji, ovaj modul će vam pružiti priliku da dublje istražite koncept Employee Experience i naučite kako ga učinkovito primijeniti za ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Ciljevi modula:

 • Dobit ćete temeljno razumijevanje koncepta Employee Experience, uključujući sve aspekte koji oblikuju iskustvo zaposlenih u organizaciji.

 • Cilj modula je naučiti kako stvoriti radno okruženje koje potiče zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih te kako to pozitivno utjecati na njihovu produktivnost.

 • Istražiti ćemo strategije za smanjenje fluktuacije i zadržavanje ključnih talenata putem boljeg upravljanja njihovim iskustvom u organizaciji.

 • U praktičnom dijelu upoznat ćete praktične alate i tehnike za prikupljanje povratnih informacija od zaposlenika, analizu podataka te implementaciju promjena kako bi se poboljšalo Employee Experience.

 • Spoznat ćete kako pozitivno iskustvo zaposlenih doprinosi kreativnosti, inovaciji i razvoju boljih poslovnih praksi.

 • Dobiti ćete smjernice kako implementirati promjene i pratiti napredak u upravljanju Employee Experience u svojoj organizaciji.

Kombinacija teorije i prakse pružiti će vam konkretne alate i strategije koje možete primijeniti u svojim organizacijama. Kroz interaktivne vježbe, diskusije i studije slučaja, razvit ćete vještine potrebne za stvaranje pozitivnog Employee Experience i ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

Modul je namijenjen: liderima i managementu na svim razinama, zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji žele razvit vještine potrebne za stvaranje pozitivnog Employee Experience u svojoj organizaciji.

izaberi modul

DESIGN THINKING

8. – 15.2.2024.

Ovaj dinamični modul ima za cilj uvesti vas u svijet Design Thinkinga i kako ga primijeniti u kontekstu ljudskih resursa (HR). Inspirirat će vas da promišljate o HR procesima na inovativan način i pružiti vam alate i strategije kako bi bolje pristupili rješavanju problema koji se fokusiraju na razumijevanju i poznavanju zaposlenika, a u kontekstu HR-a.

Design Thinking stavlja zaposlenike u središte procesa. Ovaj pristup pomaže da se dublje razumiju potrebe, želje i izazovi zaposlenih, što omogućava bolje prilagođavanje HR programa i procesa.

Ciljevi modula:

 • Steći ćete temeljno razumijevanje koncepta Design Thinkinga i kako se primjenjuje u HR-u.

 • Cilj je naglasiti važnost postavljanja zaposlenika u središte HR procesa i politika.

 • Modul će vas potaknuti na kreativno razmišljanje i inovacije u pristupu rješavanju problema vezanih uz zaposlenike.

 • Naučit ćete kako oblikovati HR procese i politike kako bi poboljšali korisničko iskustvo zaposlenih.

 • Cilj je naučiti kako primjenom Design Thinkinga HR procesi mogu biti brže iterirani i poboljšani.

 • Implementacija Design Thinkinga u praksu, uz praktične smjernice o tome kako primijeniti principe Design Thinkinga u svojim organizacijama.

Modul će: inspirirati HR profesionalce da preispitaju svoje procese i politike kako bi ih uskladili s potrebama i željama zaposlenika. Menadžeri i lideri će bolje razumjeti kako HR procesi mogu utjecati na uspjeh organizacije. Modul je namijenjen svima koji žele doprinijeti stvaranju pozitivnog i inovativnog radnog okruženja.

izaberi modul

STORYTELLING

22. – 29.2.2024.

U današnjem svijetu uspješno vođenje ljudi zahtijeva mnogo više od pukog poznavanja pravila, procesa i propisa. Potrebno je imati sposobnost prenijeti svoju viziju, motivirati zaposlenike i stvoriti pozitivnu radnu kulturu. Upravo zato je storytelling postao jedna od ključnih vještina za vođenje uspješnih timova.

Naučite koristiti ovaj moćan alat za komunikaciju, motivaciju i obuku.

Tijekom modula biti će vam dostupni primjeri uspješnih priča, a također ćete imati priliku sami stvoriti priču koju možete odmah implementirati u radu vaše organizacije.

Ciljevi modula:

 • upoznati polaznike s upotrebom storytellinga u ključnim područjima kao što su zapošljavanje, uvođenje u posao, interni razvoj zaposlenika, employer branding i motivacija zaposlenika.

 • kako prenijeti vrijednosti, misiju i kulturu kompanije na način koji će zaposlenima biti inspirativan i motivirajući. Povećanje angažiranosti zaposlenika kroz priče koje emocionalno angažiraju i pomažu zaposlenicima da se bolje povežu sa svojom organizacijom..

 • Kako na efikasan način prenijeti informacije o politikama i procedurama unutar organizacije. Umjesto suhoparnog nabrajanja pravila, priča može ilustrirati situaciju i pokazati kako se politika primjenjuje u stvarnom životu.

 • Kako privući talentirane kandidate kroz dijeljenje inspirativnih priča o uspjehu zaposlenika i pružiti kandidatima bolji uvid u kulturu i vrijednosti kompanije.

 • Kako primijeniti storytelling u onboardingu o kulturi i vrijednostima organizacije. Ovo pomaže novim članovima tima da se brže uklope i bolje razumiju što organizacija predstavlja.

 • Kako ojačati veze između menadžera i zaposlenih kroz storytelling kao alat za komunikaciju s timovima.

Storytelling može biti moćan alat za rješavanje konflikata i problematičnih situacija unutar timova; za povećanje utjecaja HR-a, kako efikasnije komunicirati svoju ulogu i doprinos organizaciji; možete pokrenuti svoje kreativno razmišljanje i inovacije u pristupima što može dovesti do inovativnih rješenja. Upotreba storytellinga razvija liderske vještine komunikacije, vodstva i inspiracije.

Znanje ove vještine može vam pomoći da budete efikasniji u svojim poslovima i u odnosima s osobama koje vas okružuju.

Modul je namijenjen: managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje ljudskim resursima, trenerima, konzultantima i svim ostalim polaznicima koji žele primijeniti najnovije prakse u upravljanju ljudima. 

izaberi modul
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram